Ыссык-Көл 2022

Салтыбызды бузбай жайкы эс алуубузду көлүбүздө өткөрдүк.